Mr. Peet

Mijn naam is Peet van de Sandt. Jaargang 1955, opgegroeid in en rondom Venlo. Voordat ik me met kunst ging bezighouden was ik fiscaal jurist. De laatste zeven jaar van mijn carrière was ik voorzitter van Koenen en Co, een regionaal accountantskantoor. Hier waren mijn taken behalve fiscale advisering ook het opbouwen van dit kantoor en het opzetten van nieuwe diensten. De focus op mijn werk was mijn devies in die jaren. Ik was en ben gelukkig gehuwd en heb twee fijne dochters, een schoonzoon en een kleinzoon.

Sinds de zomer van 2014 houd ik me praktisch bezig met schilderen. Het denken (breed opgevat) staat daarin centraal. Dat was en is een stevige uitdaging.

Categorieën

De schilderijen met universele thema’s zetten aan tot denken en gaan over diverse maatschappelijke thema’s. Zoals relaties, opvoeding, recht, verhalen, propaganda, de mens, jaar 2020 etc. De Glorious Series gaat ook over een universeel thema, namelijk het mooie van de mens. Met name de blik in de ogen en daarmee het maken van oogcontact heb ik willen bereiken. Je ziet dat een vertrouwd beeld toch al allerlei associaties en daarmee ook allerlei thema’s aanraakt. In deze haastige tijd is dat een verademing. De 2020 Series gaan over het jaar 2020 en raken aan diverse thema’s die in 2020 actueel waren.

De surrealistische schilderijen gaan over de kwetsbaarheid van het denken en tonen ook de beperktheid van het denken aan.

De abstracte schilderijen zijn puur voor de kunst. Ze zijn Gegenstandslos. L’art pour l’art. Deze hebben geen inhoudelijk betekenis.

Reflecties. We construeren in onze gedachten ruimte en tijd tegelijk. Ruimte en tijd horen bij elkaar. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze werken reflecteren letterlijk met de ruimte om het werk heen.  En zodra je beweegt verstrijkt de tijd en verandert ook de ruimte onmiddellijk. De ruimte verandert door het enkele tijdverloop. Analoog zie ik een spirituele reflectie. Maar nu vierdimensionaal. Met de meeste ruimte en tijd.