abstract, cr158
glorious series, cr176 & cr181
2020 SERIES, cr184
universele thema's, cr82
Surrealisme, cr134 & cr135

kunst.

De schilderijen met universele thema’s zetten aan tot denken en gaan over diverse maatschappelijke thema’s. Zoals relaties, opvoeding, recht, verhalen, propaganda, de mens, jaar 2020 etc.
De Glorious Series gaat ook over een universeel thema, namelijk het mooie van de mens. Met name de blik in de ogen en daarmee het maken van oogcontact heb ik willen bereiken. Je ziet dat een vertrouwd beeld toch al allerlei associaties en daarmee ook allerlei thema’s aanraakt. In deze haastige tijd is dat een verademing.
De surrealistische schilderijen gaan over de kwetsbaarheid van het denken en tonen ook de beperktheid van het denken aan.
De 2020 Series gaan over het jaar 2020 en raken aan diverse thema’s die in 2020 actueel waren.
De abstracte schilderijen zijn puur voor de kunst. Ze zijn Gegenstandslos. L’art pour l’art. Deze hebben geen inhoudelijk betekenis.