Als kunstenaar wil ik mensen raken.

Mijn abstracte schilderijen richten zich vooral op het gevoel. De surrealistische schilderijen gaan over dromen en de elementen daarbij. Het gaat om de effecten op het onderbewustzijn van U als toeschouwer. Bij de schilderijen met universele thema’s, ligt de nadruk op de inhoud van het werk. Inhoudelijke thema’s zoals opvoeding, relaties, media, democratie, perfectionisme, de positie van de vrouw in de maatschappij, consumptie, vervreemding, recht en vrijheid komen aan de orde. Thema’s die iedereen aangaan. Daarbij hoop ik dat mijn werk een startpunt is om over deze onderwerpen na te denken en daarbij de grenzen op te zoeken naar wat voor U belangrijk is en wat niet, om zo nieuwe perspectieven te ontdekken.

Et le peuple